Fils i arts

Projectes d’aprenentatge i de vida

Glòria Jové Monclús

TEMA: Educació, Educació en competències, Educació en valors, Societat
COLECCIÓ: Octaedro-Educació

MOSTRA GRATUÏTA NOTA DE PREMSA

26,00

Descripció

Situem les arts i les pràctiques artístiques contemporànies com a l’eix vertebrador en el procés d’innovació i canvi de l’escola que pretén que tots els infants i joves puguin aprendre i créixer en les escoles del segle XXI i que totes les mestres es puguin formar per arribar a ser mestres del segle XXI. Per fer-ho, concretem diferents estratègies metodològiques i organitzatives, en les quals els projectes de treball són el fil conductor del currículum que desenvolupem durant tot el curs escolar a fi de generar vincles entre educació, cultura, art i territori, amb el clar objectiu de transformar la quotidianitat que ens envolta. Aprenem més enllà de les aules, amb el patrimoni i el territori, i amb les arts i les pràctiques artístiques contemporànies.
Dur a terme aquests projectes demana assossec, serenor i calma. Una metodologia que col·loca l’aprenent en el desig de saber, perquè, com diu bell hooks, allò que impulsa el pensament crític és l’afany de saber per entendre el mecanisme de la vida. Mitjançant aquesta metodologia de treball, fem un currículum no fragmentat en què els sabers, que teixim de forma interconnectada, ens permeten la comprensió del mon i el desenvolupament d’un esperit crític de compromís sostenible amb la vida.

Pin It on Pinterest

Share This