Creació i compromís social a l’educació literària i artística

Elisabet Contreras Barceló, Glòria Bordons de Porrata-Doria., Julieta Torrents i Sunyol

TEMA: Educació artística
COLECCIÓ: Universidad

OPEN ACCESS NOTA DE PREMSA

19,80

Aquest llibre recull les aportacions derivades del projecte R+D+i Poéticas liminales en el mundo contemporáneo: creación, formación y compromiso social (POLICREA) (PID2019-104628RB-I00). En un món de canvis constants, les disciplines artístiques es difuminen en un entorn d’heterogeneïtat i hibridesa, i sorgeixen nous interrogants que cal abordar des del punt de vista educatiu a partir d’un concepte clau: la creativitat.

A través de deu capítols agrupats en tres blocs, es destaca la importància de la creativitat i la interdisciplinarietat com a eixos transformadors de l’educació. El primer bloc, «Art i societat», presenta propostes d’educació artística amb un fort compromís social en diferents contextos, explorant temes com ara la crisi climàtica i els canvis digitals. El segon, «Creativitat i educació literària», examina diverses experiències que connecten aquests dos conceptes, tant des de les potencialitats de la reescriptura com des de la connexió entre el fet creatiu i el pensament crític. El tercer bloc, «Patrimoni literari, poesia experimental i formació», explora el paper de la literatura i la creativitat en l’educació primària, secundària i batxillerat, tot oferint noves aproximacions als autors patrimonials i a la poesia experimental.

D’aquesta manera, és una obra que subratlla la rellevància de la creativitat i la interdisciplinarietat com a eines crucials per abordar els reptes de la societat contemporània i promoure l’aprenentatge significatiu, plantejant propostes concretes i inspiradores per a docents i estudiants.

Pin It on Pinterest

Share This