Descripció

El Privilege Walk és una dinàmica grupal coneguda i practicada en tallers feministes i antiracistes, que té l’origen en un article publicat el 1989 per la pedagoga estatunidenca Peggy McIntosh. El manual reconstrueix el marc teòric en què es basa aquesta dinàmica i hi aprofundeix fent servir els conceptes que s’han elaborat des de la pedagogia crítica i compromesa i des de l’educació per a la justícia social. S’hi introdueixen nocions fonamentals com ara privilegi, opressió i interseccionalitat a fi de comprendre com el gènere, la raça, la classe i les capacitats són determinants a l’hora de poder-nos desenvolupar plenament en societat.

L’obra ofereix adaptacions temàtiques de la dinàmica perquè es pugui emprar en diversos contextos socioeducatius i afavorir un debat crític al voltant del gènere, les capacitats, els drets i llibertats, i la salut mental. A més, s’hi recull tot un seguit d’indicacions metodològiques en diferents versions per tal que se’n pugui seleccionar la que més convingui en cada situació pràctica: a l’aire lliure, amb tauler o sistema de punts, amb cartes de colors i amb personatges (amb la tècnica de dramatització o en línia). Per completar l’experiència, es proporcionen instruments d’autoavaluació, recursos addicionals i bibliografia.

El manual està adreçat a professionals de l’educació secundària i superior en general, com també a departaments de recursos humans, fundacions culturals o empreses que vulguin utilitzar aquesta eina amb vista a entendre la diversitat dels seus equips i a integrar-la com un factor positiu, dinàmic i enriquidor.

Pin It on Pinterest

Share This