Aprenentatge servei

Educación

Carme Bosch, Josep M. Puig

TEMA:
COL·LECCIÓ: Recursos

17,80

SKU: 80115 Categoria:

Descripció

Índex Pròleg
1. Què és l’aprenentatge servei?
2. Reflexions sobre l’aprenentatge servei
3. Metodología dels proyectes d’aprenentatge servei
4. L’aprenentatge servei en l’educació formal
5. L’aprenentatge servei en l’educació no formal
6. Implantació territorial de proyectes d’aprenentatge servei

Epíleg
Agraïments
Bibliografía
Índex general Contingut Què és l’aprenentatge servei? L’APS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objetiu de millorar-lo. L’APS no és només una activitat de voluntariat, perquè està vinculada a l’adquisició de coneixements; però tampoc no és exclusivament una activitat intel.letual, perquè es projecta en la realització d’accions necessàries per a la col.lectivitat. Es tracta d’una proposta innovadora atès que pot transformar el procés d’adquisició de coneixements i esdevenir un camí plenament participatiu d’educació cívica i de formació en valors per a la ciudadania.
Aquesta obra és una introducció panoràmica a l’APS. Se’n presenten l’origen i els trets més characteristics, posteriorment s’exposen les teories que el fonamenten, es revisa la metodologia d’aquests projectes, se’n presenta l’aplicació en els àmbits educatius formal i no formals, i finalment es postren les condicions per a la seva implantació territorial.

Pin It on Pinterest

Share This