LAIFARI, SCCL

La cooperativa LAIFARI LSC en acció és una entitat sense ànim de lucre composta per tres socis signants nadius de Barcelona. Compartim els valors del feminisme, la sostenibilitat i la diversitat social. L’objectiu principal és contribuir a una transformació social amb la perspectiva de la comunitat sorda i de la llengua de signes catalana (LSC) per aconseguir la inclusió i la normalització social.
• Objectius i valors de la cooperativa:
• Sensibilitzar i visibilitzar la llengua de signes catalana.
• Prevenir els prejudicis sobre l’LSC per poder erradicar-los.
• Promoure l’empoderament de les persones sordes.
• Defendre els drets fonamentals de les persones sordes i de la comunitat sorda.
• Cobrir les mancances que puguin existir.
Per a aconseguir aquests propòsits, la nostra tasca s’estructura en línies estratègiques en diferents àmbits (pedagògic, educatiu, cultural) de la vida quotidiana, com ara:
• Divulgació de la llengua de signes catalana.
• Formacions i serveis.
• Assessorament i seguiment.
• Creació dels materials i/o adaptacions accessibles.
Amb el concepte d’acció ens referim al moviment i la difusió de la llengua de signes catalana, d’una forma boomberang que ens beneficia a totes les persones en general, però sobretot a les persones sordes. D’aquesta manera aconseguim l’accessibilitat, la inclusió, la integració i l’equitat a la societat.
Treballem amb públics molt diversos, com les institucions públiques i privades, professionals de l’educació, associacions i ONG, famílies, nenes i nens, joves, persones grans i totes les persones sordes i oïdores.

Inici

Mostrant l'únic resultat

Pin It on Pinterest