Joaquim Corominas

Joaquim Corominas (Barcelona, 1940) és doctor enginyer industrial, especialitat elèctrica i MSEE per la Universitat de Berkeley a Califòrnia. Ha compaginat el treball a la indústria amb l’ensenyament a la Universitat des del 1964 fins al 1978; ha treballat en empreses d’automàtica, informàtica i electrònica a Catalunya, Califòrnia i Massachussets. Professor de la UPC, on ha ensenyat control automàtic, informàtica, energia i tecnologia. Professor al Departament de Geografia de la UAB i un deis socis fundadors d’ECOTÈCNIA S. Coop. Catalana per a l’Autonomia Tecnològica. És membre de la junta de la Societat Catalana de Tecnologia de l’IEC. Ha estat president d’Ecoserveis, i actualment ho és del Congrés d’Energia de Catalunya.

Mostrant l'únic resultat

Pin It on Pinterest