Dolors Garcia Debesa

Dolors Garcia Debesa (Girona). Mestra, professora de hatha ioga per APPYA. Acreditada per la Generalitat de Catalunya. Formada en ioga terapèutic per Pranamanasyoga. Diplomada en Tècniques de Ioga a l’Educació i en Tècniques de Relaxació i Ioga Nidra pel RYE França (Recherche sur le Yoga dans l’Éducation). Especialista en tècniques d’expressió i psicomotri-citat per l’Escola d’Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich. Formadora i actualment presidenta de l’RYE Espanya. Ha format part dels grups de recerca sobre el ioga a l’educació a l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ICE de la Universitat de Barcelona. Tam-bé del grup Competències Personals a l’ICE de la Universitat de Girona. Imparteix cursos en universitats, centres educatius, etc. Després de vint anys integrant el ioga a l’educació, se-gueix investigant i transmetent aquesta disciplina per tal de potenciar i desenvolupar les capacitats de nens i joves d’avui.

Mostrant l'únic resultat

Pin It on Pinterest